Weest waakzaam voor het zuurdesem.

De bijbel waarschuwt ons voor het zuurdesem. Waarom? Omdat een weinig zuur in deeg de gehele massa doet rijzen, als men de Gemeente van God niet zuiver houdt. Zuiver, om geen menselijke geboden en ideeën er aan toe te voegen. Het ongezuurde deeg moet zuiver blijven, anders loopt de Gemeente vol van allerlei verkeerde christenen.

1 Korinthe 5: 7,8

– Zuivert de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, ook niet in het zuurdesem van kwaadheid en het boze, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid.

Wat is het zuurdesem van het boze dan?

1 Korinthe 5: 11

– Er is geschreven, dat gij u niet zult mengen met iemand, een broeder genaamd zijnde, die een hoereerder ( Rom.1:18-32)is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een dief; dat gij met zodanige niet zult eten. ( zie de pagina: de antichrist mentaliteit)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *