De dag van het einde!

Matthéüs 24: 12,13

– En wanneer de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde Gods van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gezegend worden.

De tijdsperiode van het einde, wanneer de ongerechtigheid zijn hoogste punt nadert, zal God ZIJN uitverkorenen uit dat boze geslacht brengen, anders zouden ZIJN uitverkorenen ook ten onder gaan.

Matthéüs 24: 9,10,22

– In die tijd zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden bij alle volken, om de wil van Mijn Autoriteit. En velen zullen geërgerd worden ( om het ware Evangelie), en zullen elkander gaan overleveren, en elkander gaan haten./ Zo die dagen niet ingekort zal worden, geen vlees zou behouden worden; maar vanwege de uitverkorenen, zal die tijd ingekort worden.

Wanneer zal dat dan zijn?

Matthéüs 24: 14

En het Evangelie van Gods Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Wie zijn deze uitverkorenen dan? Zij zijn het die de Heilige Geest ontvangen hebben met het bewijs van de tekenen van de gelovigen ( Mark.16:16-18), en zijn gehoorzaam wat de Geest hun zegt.

De beloftenis van het Evangelie.
Het ontvangen van die belofte.

Johannes 16:14 De Heilige Geest zal de woorden van Jezus aan de uitverkorenen verkondigen, en op hun beurt het aan de wereld verkondigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *