Geen eigen straatje spelen.

Vóór de zondsvloed was de wereld gelijk als de wereld waar we nu in leven, vol van ongerechtigheid, de liefde van de meeste mensen was verkoeld. Toen had God spijt dat HIJ de mens gemaakt had, dus zal HIJ ook nu spijt hebben.Gelukkig heeft God ZIJN Zoon Jezus gezonden, opdat een ieder die in Hem geloofd en zijn ziel verkoopt, behouden zal worden.

Dat betekend dat zo’n iemand niet meer van zichzelf is, hij is gekocht door het bloed van Christus.

1 Korinthe 6: 19,20/ Johannes 6: 63

– Of weet gij niet, dat uw ( geestelijk) lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is ( Hand.2:38), Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw ( geestelijk) lichaam en in uw geestelijke wandel, die vanuit God komt./ De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en leven.

Veel mensen, die zeggen te geloven, geloven zoals hun dat uitkomt. Zij hebben een eigen straatje, waar Gods kastijding niet in past. Zij doen zich voor als witgekalkte graven, mooi aan de buitenkant, maar verderfelijk aan de binnenkant. Jezus had daar ook mee te maken, toen Hij op aarde was. Dus zorg dat uw wandel bij God is, en niet van uzelf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *