De enigste weg tot God.

Matthéüs 7: 13,14

– Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot de tweede dood leidt, en velen zijn er, die deze weg verkiezen; maar de poort is nauw, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en weinigen zullen er zijn, die deze weg zullen vinden.

Het is de wil van satan, dat mensen in duisternis blijven wandelen.

Hoe is het dan, om de smalle poort in te gaan?

– 1 Tim.6:12 / Strijd de goede strijd

– Filipp. 3:14 / Jagen naar het wit

– Openb.3:11,12 / Blijft standvastig

– Matt.26:41 / Waakt en bidt

– 1 Petr.5:8 / Blijft alert voor de duivel

– Jer.10:23,24 / Verdraagt

– Jak.1:12 / Ontvang de zegening

– Job 5:17 / Verdraag Gods strengheid

– Openb.3:21 / Beloning, wie overwint.

Zorgt dat u niet op de verkeerde weg bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *