De boze handel.

Heden en in het verleden zijn mensen bezig om luxe en rijkdom te vergaren.

De meeste mensen tegenwoordig doen dat op hun manier, en zonder het te weten of wel, op de manier hoe satan de duivel dat wilt. Want wie de werken van de duivel doet, ontvangt rijkdom en wereldse heerlijkheid. Recentelijk is naar voren gekomen, dat mede met bankdirecteuren, kinderen worden geofferd aan satan ( Duitsland). Daarom hebben de banken gebouwen die  uitzonderlijke rijkdom uitstralen. Als zij eerlijk waren, zouden zij niet lang bestaan, want satan  is de director van deze wereld.

Kinderoffers, dat is wat satan wilt, Israël in het verleden waren ook in de Bait of Satan gevallen.

De grootste leugen van satan is dat hij mensen laat geloven dat hij niet bestaat, en degene die wel in hem geloven, tijdelijke rijkdom en wereldse heerlijkheid zullen genieten. Ook dat de tweede dood een plaats is van eeuwige pijn. Pijn hebben betekend dat iemand leeft. Dit is ook een leugen, door Griekse en Romeinse mythe.

De satan werkt in ongehoorzame mensen, die de tweede dood in zullen gaan. Deze dood, is de dood, waar geen leven meer mogelijk is.
Weest dus waakzaam, zorg dat uw wandel met God recht blijft.

Filippenzen 3: 17-19

– Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die gelijk als ik wandelen, gelijk gij dit van ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van deze welke ik dikwijls gezegd hebt, en nu ook nadrukkelijk zeg, dat zij vijanden van Christus zijn; deze soort die anders wandelen, hun einde is de tweede dood, omdat hun buik vol is van schande, omdat zij aardse dingen bedenken, en niet de hemelse.

Jakobus 3: 11,12

Welt ook een fontein uit dezelfde bron, zoet en zout? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of van een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout- en zoetwater voortbrengen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *