De advokaat.

De Almachtige God YAHWEH is de volmaakte Rechter.

Jezus Christus is de Zoon van God, onze advocaat, Hij pleit voor ons, bij Zijn Vader, onze God, of wij standvastig mogen blijven, met een gave.

Jezus geeft ons een hint, hoe wij tot God kunnen komen.

Veel mensen, zoals de vroegere farizeeërs en schriftgeleerden geloven ook, maar wie geloofde zij dan?

Johannes 5: 42-47

– Maar Ik ken u, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de Autoriteit van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen faam, die neemt gij wel aan. Hoe kunt gij geloven, gij, die de eer van elkander aanneemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij  Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar zo gij de Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

Jezus was bezig met de werken van de Vader, God werkt altijd al, zelfs op ZIJN rustdag. Nu Jezus in de hemelen is bij de Vader, werkt Hij nog steeds voor ons.

Onze advocaat Jezus Christus werkt nog steeds.
Jezus pleit voor ons om de Trooster te geven, zodat wij standvastig kunnen blijven op de dag der verzoeking. Zonder Deze Geest, kunnen wij dat niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *