Waarheid of fictie.

God is waarheid! ZIJN Zoon Jezus Christus heeft Gods waarheid op aarde gebracht, nu al bijna 2000 jaar geleden. En toch geloven niet alle mensen dit.

Zij geloven meer het nieuws die verspreid wordt, door evolutie, geschiedenis boeken, leringen van mensen en kranten. De bijbel is het meest verbreidde boek ter wereld, en toch geloven niet alle mensen daarin. Waarom? Omdat de leugen meer aantrekkingskracht heeft dan de waarheid. Als alle mensen God zouden aannemen, zal er geen onrecht meer zijn op aarde.

Wie rechtvaardigheid zoekt, moet weten dat het te vinden is in het meest verbreidde boek ter wereld.

Johannes 5: 39

– Onderzoekt de Schriften; want gij meent in Deze het eeuwig leven te vinden; en Deze zijn het Die van Mij getuigen.

Wie God wilt gehoorzamen, vertrouwen wat HIJ zegt.

Johannes 14: 6,15-17

– Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./ Indien gij Mij liefheeft, zo bewaart (en doet) Mijn geboden. En Ik zal de Vader vragen, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in alle eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen ( omdat zij niet geloven); want zij ziet ( begrijpt) Hem niet, en kent ( onwetend dat Hij er is) niet; maar gij kent Hem ( Markus 16:16-18); want Hij zal bij u blijven, en zal in u zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *