Heilige Geest van binnen.

De Heilige Geest zit in de gelovige.

De Heilige Geest is niet het vlees, zoals sommigen beweren. Zij zeggen het vlees rein te houden. In feite moet men het gemoed het geestelijke rein houden. Waarom heeft Paulus gezegd dat hij een ellendig mens is? Is de Heilige Geest ellendig? Dat zij verre!

Romeinen 7: 23-25

– Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

1 Korinthe 3:16/6:19

– Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest in u woont?/ Of weet gij niet, dat uw ( geestelijk) lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *