Het Koninkrijk Gods.

Het Koninkrijk Gods, is de tempel van God.

De tempel van God, is niet het vlees, maar is in de inwendige mens, ons gemoed, waar het Koninkrijk Gods begint.

Het Koninkrijk Gods is in ons. Hoe moeten we dat begrijpen?

Efeze 3: 14-21

– Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit WELKE al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom ZIJNE heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kunt begrijpen met al de heiligen, de breedte, de lengte, en de hoogte is, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. HEM nu, DIE machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, HEM, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *