De nauwe poort.

De nauwe poort, is in Gods Geest wandelen

Deze poort is nauw, omdat er teveel vleselijke werken aanwezig is, dat wil zeggen: teveel van het oude natuurlijke mens zijn. De poort wordt minder nauw, wanneer iemand zijn oude leven afbrokkelt tot een geestelijk leven.

Romeinen 13: 12-14

– De nacht is voorbij gegaan, en de dag is gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in tweedracht en bijterig van nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet langer tot begeerlijkheid.

1 Petrus 2: 11,12

– Geliefden, ik vermaan u als inwonens en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, die oorlog voert tegen de ziel; en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als kwaaddoeners, zij uit uw goede werken van het geloof, die zij opmerken zullen, God moge verheerlijken in de dag der bezoeking.

Galaten 5:16,17 De Geest vecht tegen het vlees, het vlees tegen de Geest. Doe dan niet wat je zo graag wilt.
Wanneer iemand de nauwe poort ingaat, moet uitkijken dat hij zich bewust wordt of hij nog niet op de brede weg bevind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *