Het eeuwige leven kiezen.

Romeinen 8: 8-10

– Degenen die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. Doch gij, die in de Geest wandelt, zijn niet in het vlees, tenminste wanneer de Geest in u woont. Zo wie de Geest van Christus niet heeft, Die komt Hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde; maar het geestelijke is levend om de gerechtigheids wil.

Hoe herkend iemand dan het bewijs van de Heilige Geest? Door de tekenen van de gelovigen, dat in Markus 16:16-18 beschreven staat. Wat moeten we er dan mee doen? Er naar ijveren!

1 Korinthe 14: 1-4

– Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. Want wie de vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God ( Rom.8:26); want niemand verstaat het, doch met de geest, door de Geest, spreekt hij verborgenheden. Die profeteert, spreekt de mensen stichting, vermaning en vertroosting. Die de vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf; die profeteert die sticht de Gemeente.

Wie door de Geest wandelen, zijn opnieuw geboren.

Johannes 3: 3,5

– Jezus heeft geantwoord en gezegd: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Indien gij niet opnieuw geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet begrijpen./ Jezus heeft geantwoord: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Wanneer iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins binnengaan.

God heeft mensen geïnspireerd dat er weinige het Koninkrijk van God binnen zullen gaan. Waarom weinigen? Omdat, die in het Koninkrijk Gods willen binnen gaan, dat in de Geest moeten doen.

Matthéüs 7: 14

de poort in nauw, en de weg is smal, die tot het eeuwige leven leidt, en weinigen zijn er, die deze weg zullen vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *