Jaag naar de kennis van God.

Wauw! Wat zegt Jezus nu tegen Zijn discipel Simon Petrus?

Jezus gaf Petrus de les, dat wie de dingen van het aardse bedenkt, de werken van de duivel doet.

Jagen naar het wit, de kennis van boven, de kennis van God.

Filippenzen 3: 14

– Één ding doe ik, vergetende, wat achter mij ligt, strek ik mij wat in de toekomst is, jaag ik naar het wit, tot de grote prijs der roeping Gods, de prijs die van boven is in Christus Jezus.

Jagen, omdat we de werken van het vlees ( Gal.5:19-21), moeten verbreken, om de vruchten van de Geest ( Gal.5:22) te winnen.

Wandelen in de Geest, is de kennis en motivatie van God aanvaarden.

Een geestelijke voorbeeld, hoe rein te worden van de werken van het vlees:

Matthéüs 5: 29,30

– Indien uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u weg; want het is beter, dat één van uw leden vergaat, dan uw gehele lichaam verdaan wordt in Gehenna. Indien uw rechterhand u ergert, hak ze af, en werpt het van u weg; want het is beter, dat één van uw leden vergaat, dan uw gehele lichaam verdaan wordt in Gehenna.

– niet letterlijk, ” natuurlijk ”

– wel letterlijk, ” geestelijk” .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *