De inwendige strijd naar eeuwig leven.

Romeinen 6:3,4/ 7:18-21

– Of weet gij niet, dat zovelen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zij in Zijn dood ( > dood< ) gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop ( onderdompeling) in de dood van Christus, opdat, gelijk toen Christus uit de dood was opgewekt, alzo zullen wij wandelen in de nieuwheid van het nieuwe leven./

– Want ik weet, dat in mij, dat is het vlees, geen goedigheid woont; want het willen is wel bij mij aanwezig, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het boze, die ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe, wat ik niet wil, daar streef ik na om het niet te doen, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij: wanneer ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *