De huidige regeringen.

In deze laatste dagen van menselijke regeringen ziet men dat regeringen hard bezig zijn de vrede op aarde te bevorderen. Maar kunnen menselijke regeringen wel deze vrede, die zij zo graag willen, over de gehele aarde waarmaken?

Neen! Dat kan alleen de Schepper van de hemelen en de aarde.

Het Woord van God heeft hier een figuurlijke beeld van neergezet, van de gehele geschiedenis van menselijke heerschappij. Mensen kunnen nooit echte vrede op aarde bewerkstelligen.

De tijd waar we nu in leven, wordt aangeduid met de voeten en tenen van ijzer en leem.

Ijzer = menselijke oorlogswapens, en macht;

Leem = menselijke gebod op gebod, regel op regel, wet op wet, politieke schijnbeloften.

Maar het bind niet, dan zal de vrede altijd uitblijven. Geen vrede, omdat er alleen maar hebzucht is. Maar er is hoop! God zal het allemaal rechtzetten.

Daniël 2: 43,44

– En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt en vastigheid heeft.

– Doch in de dagen van die regeringen zal de God der hemelen een Koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen volk overgedragen worden; het zal al de andere koninkrijken van de aardse geschiedenis verbrijzelen, en teniet doen, maar zelf zal het in de eeuwigheid bestaan.

Daniël 2: 33,34

– ; zijn scheenbenen zijn van ijzer, zijn voeten deels ijzer, deels leem. Dit zag gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder mensenhanden, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze tot stof.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *