De ware Gemeente Gods.

1 Korinthe 14: 26,27

– Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een tongentaal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging van de tongentaal; laat alle dingen geschieden tot lering; en zo iemand een tongentaal spreekt, dat het door twee, of uiterlijk drie geschieden, om de beurt; en dat één het uitlegt.

Dit is de wil van God, hoe ZIJN Gemeente moet functioneren. Zien wij heden ten dage nog deze wil van God?

De ware Gemeente van God, dat zijn er weinigen. De meeste ” kerken en gemeenten” , doen het op hun eigen visie, dit is niet de wil van God!!!

1 Korinthe 14: 39,40

– Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in de tongentaal te spreken. Laat alle dingen oprecht en met orde geschieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *