De Geest is gewillig.

Ezechiël 3: 18

– Als IK tot de goddeloze zeg: gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, zijn bloed zal IK eisen van uw hand.

De opdracht van God is altijd om uw medemens te waarschuwen voor ZIJN komende toorn. God is liefde, tot een bepaalde hoogte, want wanneer onbekeerde zielen niet bekeren zullen, zal God geen genade kennen, wie gehoor geeft aan ZIJN roeping door ZIJN dienaren, zal genade ontvangen met veel barmhartigheden en vergeving. ( Hand.2:38)

 

Degenen die de wil van God doen, net als Jeremia, hebben een strijd inwendig, voor de gewilligheid van Gods Geest. Uiteindelijk zal Die Geest de wil van God uitvoeren.

Jeremia 20: 7-9

– HEERE! GIJ hebt mij weten te bewegen, en ik ben in beweging gekomen; GIJ zijt mij te sterk geweest, en hebt mij getrokken; ik ben de gehele dag tot een spot, een ieder van hen bespot mij. Want sinds ik in UW Naam spreekt, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring als waarschuwing; dat mij het Woord des HEEREN de gehele dag tot smaad en tot schimping is. Toen heb ik gezegd in mijn hart: ik zal stoppen met verkondigen, en niet meer in ZIJN Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend verlangend vuur, om te spreken, besloten in mijn beenderen; en ik vermoeide mij om het te verdragen, maar ik kon het niet.

Wanneer iemand de Heilige Geest heeft, zal die persoon gedrongen worden het Evangelie te verkondigen. Heeft iemand dat niet? Dan is de Geest van God niet in die persoon. ( Rom.8:9)

Galaten 5: 17

het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *