Oude en nieuwe wijnzakken.

Het oude Israël wandelde met God in het vlees. Zij konden met hun vleselijk natuur niet aan Gods wet houden.

Romeinen 8: 3- Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor losprijs voor de zonde, is de zonde veroordeeld in het vlees.

Jezus is gekomen om de wandel in het vlees te vervangen voor het wandelen in de geest.

Het oude verbond, waar de wet van Mozes zijn toepassing had, is vervangen door het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is in Gods genade leven om in de geest te wandelen.

Nieuwe wijn deed men niet in oude leren zakken, want de nieuwe wijn zou gaan gisten, dan zou de oude zakken kapotscheuren.

Wie Christus aangenomen heeft, moet zeker niet de gewoonte van het oude verbond navolgen. Omdat anders het niet zal werken zoals God dat wilt.

Hebreeën 8: 13

– Als HIJ zegt: Een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Markus 2: 22

– Niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders doet de nieuwe wijn de leren zakken barsten en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken zullen verderven; nieuwe wijn moet men in nieuwe leren zakken doen.

Nieuwe wijn, dat is in de Geest van God wandelen. Het is onmogelijk om de oude wijn een nieuw jasje te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *