De doop van bekering.

God heeft bepaald hoe een mens zich moet bekeren, door de doop der bekering. Hoe gaat dat in zijn werk? Laten we eens lezen hoe Jezus dat ging doen.

Lukas 3: 21,22

– En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus werd ook gedoopt, en Hij bad, dat de hemel hierop geopend werd; en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde, in de gelijkenis van een witte duif; toen er een stem uit de hemelen kwam, zeggende: Gij zijt MIJN geliefde Zoon, in U heb IK MIJN welbehagen.

 

Zo moeten wij ook gedoopt worden, als volwassene. Maar wat doen vele kerken? Ze ” dopen” baby’s. Staat dat in Gods Woord? God had dit voorzien, dat degene die zulke mensengeboden doen, God niet eren.

Jesaja 29: 13/ Titus 1: 13,14

– Want de HEERE heeft gezegd: Daarom dat dit volk MIJ nadert met hun mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun harten ver van MIJ doen; en hun ontzag, waarmee zij MIJ vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;-/ Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden van mensen, die hen van de waarheid afkeren.

De kinderdoop, staat niet in de bijbel.

 

De volwassendoop, zoals het voorbeeld van Jezus.

Moeten wij niet in de voetstappen van Jezus wandelen? Waarom doen veel gelovigen dat dan niet?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *