Geef God ZIJN eer.

Filippenzen 4: 8,9

– Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat in uw hart; hetgeen gij geleerd, ontvangen en opgemerkt heeft  van de apostelen, en in mij begrepen hebt, doet dat evenzo; en de God van ware vrede zal met u zijn.

Johannes 15: 16

Jezus heeft gezegd:

– Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb gezegd, dat gij zoudt heengaan en vrucht gaat dragen, en dat uw vrucht blijft; opdat, zo wat gij van de Vader vraagt in Mijn Naam, HIJ u dat geven zal.

De vruchten van de Geest, die moet eerst komen, …
Joh.3:5
Geboren worden uit water en Geest, want door de Geest wandelen, is vrede en leven. Het vlees brengt enkel dood.
Romeinen 12:15

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *