Rechtvaardig verklaard.

Psalm 14: 2,3

– De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensen, om te zien, of iemand verstandig was, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkend geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet één.

1 Johannes 1: 8-10

– Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, HIJ is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN woord is niet in ons.

Jakobus 2: 10

– Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Daarom: God zal ons rechtvaardig verklaren als wij het offer van Jezus aanvaarden, God zal ons genadig zijn.

Handelingen 2:38/ Hebreeën 8:12,13

– …Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zal ontvangen de gave van de Heilige Geest./ Want IK zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal IK niet meer gedenken. Als HIJ zegt: Een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; wat nu oud gemaakt is, zal verdwijnen.

2 Korinthe 5: 17

– Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.

Door genade zijn wij rechtvaardig verklaard. Maar past op! Blijft in Christus. We kunnen maar één keer van het offer gebruik maken.

Hebreeën 6: 4-6

– Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn,  en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten van de toekomst ervaren hebben, en afvallig worden, die, zeg ik u, wederom tot bekering komen, als welke zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *