De uitverkorene in Christus.

Wie in Christus zijn, wandelen in de Geest van God.

Handelingen 11: 15-17

– En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin ( op het Pinksterfeest). En ik werd gedachtig aan het woord van de Heere Jezus, hoe Hij had gezegd: Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun deze evengelijke gave van de Geest gegeven heeft, gelijk als ons, wie in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die de HEERE God kon weren?

Romeinen 6: 4

– Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van God de Vader, alzo dat ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *