Vissers van mensen zijn.

Matthéüs 28: 18-20

Jezus heeft gezegd:

– …Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde ( Jes.9:5,6). Gaat dan heen, onderwijst al de volken, de gelovigen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleindiging deze wereld. Amen.

Matthéüs 4: 19

– En Hij heeft gezegd tot Zijn volgelingen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Is een christen een stilzitter? Neen, een verkondiger.

1 Johannes 4: 18,19

– Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want die vreest, heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

2 Timothéüs 1: 7,8

– Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht ( door ZIJN Geest), en de liefde, en de gematigdheid. Schaam u dan niet de getuigenis van onze Heeren, noch van mij ( Paulus), die Zijn gevangene is; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht van God;-

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *