Wie is uw echte familie?

Wie in Christus is, is een nieuw schepsel, het oude leven is voorbij, het is alles nieuw.
( 1 Korinthe 5:17)

Wie van de wereld zijn, die zijn niet meer uw vrienden en familie, wanneer u zich bekeerd hebt.
Micha 7:4-6
– De beste van hen is als een doorn; de oprechtste is scherper dan een doornheg; de dag uwer wachters, uw bezoeking, is gekomen; het zal hun een verwarring wezen.
– Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend; bewaar de deuren van uw mond voor haar, die in uw schoot ligt.
– Want de zoon veracht de vader, de dochter staat tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder;de vijanden zullen zijn de huisgenoten.

Jezus geeft ons het voorbeeld wie de echte huisgenoten ( familie van God) zijn:
Matthéüs 12:49,50
– En Zijn hand uitstrekkend over Zijn discipelen, heeft Hij gezegd: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
– Want zo wie de wil doet van Mijn Vader, DIE in de hemelen is, deze is Mijn broeder, zuster en moeder.

De grootste vijand is uw familie in het vlees.

Wie zijn dan onze echte familie?
Efeze 2:18,19
– Want door Hem hebben wij…toegang door één Geest tot de Vader.
– Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God;-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *