Beloven.

Prediker 5:3,4
– Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit deze te betalen; want HIJ heeft geen lust aan dwazen; als gij iets beloofd heeft, kom het na!
– Het is dan beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en het niet nakomt.

Wanneer iemand zich bekeerd heeft, in de Naam van Jezus Christus, heeft zo’n persoon zich laten kopen door God. De persoon heeft dan beloofd aan God, dat hij zijn leven zal bekeren van het oude zondig leven, en overgaat naar het nieuwe leven.

1 Korinthe 6:19,20
– Of weet gij niet, dat uw nieuwe lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt?
– Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt God in uw nieuwe lichaam en in uw geest, welke van God is.

2 Korinthe 5:17
– Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Wanneer iemand wederom geboren is, is het niet de bedoeling het oude leven erbij te nemen, of zelfs in het oude leven blijven wandelen.

Een gelijkenis:
Stel men rijdt een auto met volle vaart de toekomst in,dus vooruit.
Dan is het niet de bedoeling om voortdurend naar achteren te kijken. Wat gebeurt er dan als zo iemand dat wel doet? Een frontale botsing zal er ongetwijfeld komen met alle gevolgen van dien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *