Volg Mij, zegt Jezus.

Lukas 14:26,27
– Indien iemand tot Mij komt en meer liefheeft zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
– En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.

Johannes 14:6
De smalle poort tot de Vader.

Matthéüs 12:50
– Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze is Mijn broeder, zuster, en moeder.

Lukas 9:23,24
– …Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis dagelijks op, en volgt Mij.
– Want wie zijn oude leven behouden wil, die zal het leven verliezen; maar wie zijn oude leven verliezen zal, om Mijne wil, die zal het nieuwe leven behouden.

Romeinen 8:1,2 ( Statenvertaling )
– Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Gesst.
– Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Gedraag u als een kind, die de Vader volgt, in de Naam van Jezus Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *