Weinige uitverkoren.

Lukas 13:24
– Strijdt om in te gaan door de smalle poort; want velen, zeg Ik (Jezus) u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;-

Waarom niet?
Johannes 3:5,19
– Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest (Hand.2:38), hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan./
– En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken zijn boos.

Hoe voller de kerk is, hoe onrechtvaardiger de kerk. Want de mensen hebben de leugen liever dan de waarheid.

Wie zijn dan de uitverkorenen?
Romeinen 8:14/ 1 Korinthe 14:39
– Want zovelen als er zijn, die door de Geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God./
( de kinderen van God, zijn de uitverkorenen, omdat zij de Geest hebben, met het profeteren en de tongentaal)
– Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in de tongentaal te spreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *