Jesaja 61:1-3
– De Geest van de HEERE YAHWEH is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen voor de zachtmoedigen; HIJ heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om de gevangene in zonde, de vrijheid uit te roepen, en de gebondende uit deze gevangenis te ontbinden;
– om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEEREN, en de dag van ZIJN wraak; om alle treurigen te troosten;
– om de treurige van Sion te beschikken wat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treugigheid, het gewaad van lof voor een benauwde geest; opdat zij genoemd worden eikenbomen van gerechtigheid, een inplanting van de HEEREN, opdat HIJ verheerlijkt wordt.

1 Korinthe 15:22-24,28
– Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen de gelovigen in Christus levend gemaakt worden.
– Maar een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.
– Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht./
– En wanneer HEM alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan HEM, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *