De vrijheid in de Geest.

Lukas 4:18,19
– De Geest van de HEEREN is op Mij, daarom heeft HIJ Mij gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart;
– om de gevangenen van de zonden te prediken loslating, en die in duisternis zijn het licht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar van de HEEREN.

Galaten 5:5,13
– Wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid./
– Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet voor een oorzaak van het vlees; dient elkaar door de liefde Gods.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *