Het begrijpen van het Evangelie.


Johannes 3:3


Johannes 3:5

Jezus gaf ons een gelijkenis over de zaaier, die uit ging om te zaaien. Degenen die het niet begrepen, zijn degenen die het Evangelie niet op de juiste manier ontvangen, de andere begrepen het wel maar konden geen vrucht dragen vanwege de verstikking en ergernis van het geloof.- Matthéüs 13:3-8,18-23

Matthéüs 13:19
– Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt het boze, en rukt het weg, hetgeen in het hart gezaaid was; deze zijn degene, die bij de weg gezaaid zijn.

Men moet om het Evangelie te zien/ begrijpen, de Heilige Geest ontvangen met de tekenen van de gelovigen ( Mark.16:16-18), alleen dan kan zo’n iemand het Evangelie van het Koninkrijk begrijpen. Degene die niet Deze Geest heeft, voor hen zijn de woorden dwaasheid.

Johannes 14:26
– De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik ( Jezus) u gezegd heb.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *