Wit gemaakt.

Titus 3:4-7/ Spreuken 2:9,10
– Wanneer de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is,
– heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het Bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest;
– Deze Geest heeft HIJ ons rijkelijk uitgestort door Jezus Christus, onze Zaligmaker;
– opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop op het eeuwige leven./
– Dan zult gij verstaan gerechtigheid, en recht, en billijkheden, en alle goede pad.
– Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn;-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *