Gezegend!

Matthéüs 5:3-12
– Zalig zijn de arme van geest; want hun is het Koninkrijk der hemelen.
– Zalig zijn de treurende; want zij zullen vertroost worden.
– Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen de nieuwe aarde beërven.
– Zalig zijn de hongerige en de dorstige naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
– Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
– Zalig zijn de reine van hart; want zij zullen God begrijpen.
– Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
– Zalig zijn degene die vervolgd worden om de gerechtigheids wil; want hun is het Koninkrijk der hemelen.
– Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, vervolgen, en liegende alle kwaad over u spreken, om Mijner wil.
– Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *