Het einde van de oude wereld.

1 Korinthe 3:18-20
– Niemand bedriegt zichzelf.
Zo iemand denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mag worden.
– Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven ( Job 5:13): God grijpt de wijzen in hun arglistigheid;
-en wederom: de HEERE kent de overleggingen van de wijzen, dat zij ijdel zijn.

De goddelozen zijn bezig de aarde te vernietigen, en proberen naar hun wijsheid er het beste ervan te maken om het de behouden.
Daarentegen gehoorzamen de uitverkorenen van God, om zich buiten deze wereldse wijsheid, Gods wil te doen.
Wie zal uiteindelijk overblijven?

1 Johannes 2:16,17
– Al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees, de begeerlijkheid van ogen, de populariteit van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
– En de wereld gaat voorbij, en haar begeerte; maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *