Wie overwint!

We zijn op de weg des levens aan het wandelen, naar het loon die wij ontvangen zullen op de laatste dag. Maar we zijn er nog niet, we moeten allerlei struikelblokken overwinnen, gelouterd zijn, het geestelijke boven het vleselijke plaatsen. Wie overwint?
Openbaring 2 , het loon:
– 7 boom des levends
– 11 door de 2e dood geen schade
– 17 manna eten, witte keursteen
– 26 macht
Openbaring 3
– 5 witte klederen, in het boek
– 12 pilaar in de tempel van God
– 21 te zitten in Gods troon

Gelijkenis van een ontrouwe dienstknecht:
Matthéüs 25:24-30, citeert dat de luie dienstknecht zijn talent verborgen heeft ( de dwaze maagd).
Dat is niet goed! We moeten ons dienstbaar stellen aan God, met de vervolgingen door mensen die onbewust satan volgen.

Jakobus 1:12
– Gezegend is de man, die verzoekingen verdraagt; want wanneer hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de HEERE beloofd heeft aan degenen, die HEM liefhebben.

1 Johannes 5:4-5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *