God de Vader.

Matthéüs 12:48-50

– Jezus, antwoordde en heeft gezegd: wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitgestrekt hebbende over Zijn discipelen, zei Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *