Oordelen!

Johannes 5:28-30/Matthéüs 7:1-3

– Verwondert u hier niet over, want de laatste uur komt, wanneer allen die in het graf zijn, Zijn stem zullen horen; en zullen uitgaan, wie het goed gedaan heeft, tot een opstanding van het leven, en wie het kwaad gedaan heeft, tot een opstanding der verderfenis. Ik kan van Mijzelf niets doen( zegt Jezus). Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van Mijn Vader, DIE Mij gezonden heeft./

– Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel gij oordeelt, zult gij weder geoordeeld worden; en met de maat waarmee gij meet, zult gij weder gemeten worden.

Romeinen 2:1:3/  4:7,8

– Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen ( onrechtvaardig) oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt, die zulke dingen doet, dat gij het oordeel van God zult ontkomen?/

– ..;  .. zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn, en welke zonden bedekt zijn; zalig is de man, welke de HEERE de zonden niet toerekent.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *