Kijk naar uzelf!

( 2e foto- Matthéüs 18:35)

Matthéüs 18:23-30 spreekt over een dienstknecht die vergeving wilt krijgen, en die het ook krijgt. Maar hij vergeeft niet zijn mede dienstknecht. Dit is een gelijkenis van God DIE de zonden vergeeft, dat ook degene die vergeven is, ook zijn broeder/ zuster in de HEERE  vergeven moet.

vers 32,33  toen zijn heer deze dienstknecht tot zich geroepen had,…

– heeft de heer tot hem gezegd: Gij boosaardige dienstknecht, al de schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij erom gevraagd had; behoorde gij ook niet over uw mede dienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook over u ontfermd heb?

Het modelgebed gaat ook hierover:

Matthéüs 6: 12

– En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

De weg tot het leven, is meer aan een ander denken, dan aan jezelf. Zorg dat uw hart rein blijft van ongerechtigheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *