Valse profeten onder de gelovigen.

Jeremia 23:16

– Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden van profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht van hun hart, niet uit de mond des HEEREN.

Profeteren zonder de Heilige Geest, is nutteloos om te horen, het zijn valse woorden die mooi klinken.  De ware profeten zijn degenen die de Geest werkelijk hebben, met de tekenen van de gelovigen( Mark.16:16-18). De woorden die zij spreken, komen uit de mond van God. Soms harde woorden, soms lieve

Johannes 4:24/ 14:26

– God is een Geest, en die HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid./

– De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *