Gaat heen en predikt het Evangelie.

Verkondig het Evangelie zoals Jezus ons een voorbeeld gaf.

Een christen die oprecht is, heeft de wil om het Evangelie te prediken. Net als Jezus, Die niet gedwongen, maar uit eigen beweging, Gods wil uitvoerde. Wie de wil heeft, heeft ook de liefde, en op elke plek waar dan ook, verkondigd de doener in Heilige Geest, Gods wil.

Handelingen 2:38

Johannes 3:16

– Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven moge ontvangen.

Een christen behoort uit vrije wil, de voetstappen van Jezus Christus te volgen. – 1 Petrus 2:21

Behoren wij, die christen zijn, niet dezelfde dingen te doen die Jezus ook deed? Wie een christen is, draagt de Naam van Christus, de Gezalfde van de Heilige Geest. De oprechte christen zal openbaar worden wanneer er ketterijen onder de gelovigen is. Ja, ketterijen!

1 Korinthe 11:19

– …; want er moeten ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *