Natuurlijke christenen zijn geen christen.

De uitsortering van gehoorzame en koppige christenen.-Matt.25:30-33

 

Wie God ongehoorzaam is aan ZIJN wil, geloven niet in God, zij zeggen dat alleen. De werken die zij doen, in Jezus Naam, zijn eigenlijk de werken van satan. Deze ongehoorzamen zijn de koppige mensen die het zelf wel beter kunnen dan God. Zij zijn de dwaze maagden, die wel de lamp Jezus Christus hebben, maar de olie hebben ze niet, ook doen ze daar geen moeite voor( Matt.25:1-13). Ze doen die moeite alleen als het erop aankomt, maar dan is het te laat!

De natuurlijke christen, probeert de Geschriften te begrijpen, maar als een geestvervuld persoon iets anders zegt, wordt het afgeketst als dwaasheid.- 1 Kor.2:14

Degenen die de Geest van God werkelijk bezitten en begrijpen, zijn de mensen die niet intellectueel zijn. De intellectuele persoon zal het Evangelie nooit accepteren of begrijpen. Zij zijn het die een andere leer accepteren die niet zo ingewikkeld is, en zij zeggen datzij de Geest van God hebben Die alleen een goed gevoel geeft, geen tongentaal, en genezing door handoplegging.

1 Timothéüs 6:3,4/ Galaten1:8

– Indien iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen./

– Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Matthéüs 11: 25,26

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *