Zijn wij de bekering waardig?

God is liefde, maar ZIJN liefde houdt op wanneer God iets haat.

Spreuken 17:19

– Wie gekijf liefheeft, heeft de overtreding lief; die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking.

Valse profeten zijn stomme honden:

Jesaja 56:10

– Hun wachters( voorgangers) zijn allen blind, zij weten niets; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neer, zij hebben het sluimeren lief.

Geen weg terug voor degenen die afgevallen zijn  geworden en weder tot bekering te komen.

Micha 3:4

– Alsdan zullen zij MIJ aanroepen, doch IK zal niet antwoorden; IK zal MIJN aangezicht op die tijd voor hen verbergen, gelijk wanneer zij hun handelingen in het kwaad gemaakt hebben.

Wie de bekering waardig is, doet wat God van hen verlangt. ZIJN liefde wordt gegeven voor degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben, met de tekenen van de gelovigen.

Efeze 5:5-7

– Want dit weet gij, dat geen hoereerder, onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat gij niemand verleid met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *