Rijkdom! Welke?

Kolossenzen 1: 27-29

– ..; aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van de verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; die wij verkondigen, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens zouden volmaken in Christus Jezus; waartoe ik ook arbeid, strijdend naar Zijn werking, die in mij werkt met de kracht.

De rijkdom die wij vergaderen dat is de rijkdom van goede werken.

Rijkdom! Welke rijkdom is dus het meest verstandig om te vergaderen? Dat is de wijsheid van boven, en van goede werken, naar de wil van God.

1 Timothéüs 6: 8-10

– Wanneer wij voedsel en een dak hebben, wij zullen daarmee tevreden zijn.

– Doch wie rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik van satan, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, die de mensen doet verzinken in ondergang en verderf.

– Want de geldgierigheid [ vanwege de rijkdom] is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *