In het begin was het Woord.

Een begin van iets, is niet dat het er al bestond, het heeft een startpunt. In Spreuken 8:22-36 wordt geprofeteerd over Jezus de Christus, de Zoon en de boodschapper en de deur tot eeuwig leven, door Gods Geest.

Spreuken 8: 22

– De HEERE bezat Mij in het begin ZIJNS weg, vóór ZIJN werken [ van de schepping], van toen aan.

  1. Johannes 14:10
    …De woorden, die Ik tot u spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, DEZE doet de werken.

    Johannes 1:1,2/ Jesaja 55:11

  2. – In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God./
  3. – …MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, zal waar zijn, het zal niet ledig tot MIJ wederkeren; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zenden zal.( zegt God)

Johannes 8: 42

– Jezus dan heeft gezegd: Indien God uw Vader was, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en Ik kom van HEM. Want Ik ben ook van Mijzelf niet gekomen, maar HIJ heeft Mij gezonden.

Johannes 14:6/ Spreuken 8:35

– Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./

– Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *