Vertrouwen.

Psalm 37:3,4/55:23

– Vertrouw op de HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met  oprechtheid. Verlustig u in de HEERE, zo zal HIJ u geven de begeerte van uw harten./

– Werp uw zorg op de HEERE, en HIJ zal u onderhouden; HIJ zal in eeuwigheid niet toelaten, dat een rechtvaardige wankelt.

Spreuken 1:3/ 3:5-8

– Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest overvloedig over u uitstorten; IK zal MIJN woorden u bekend maken. ( Joh.14:26)/

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en vertrouw niet op uw eigen wijsheid. Ken de HEERE in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw eigen ogen; heb ontzag voor de HEERE, en wijk van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *