Het verborgen Evangelie.

Lukas 10: 21

Jezus verheugde Zich en heeft gezegd:

– …Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde; dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt deze de… ( simpele mensen) geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Niet iedereen zal het Evangelie werkelijk begrijpen. Alleen die oprecht zijn van hart, in Gods Geest alleen.

Johannes 3:16, het vers wat velen christenen vasthouden als verlossing. In dit vers is een verborgenheid van behoud. Hoe dan?

Die in Jezus Christus gelooft, zal behouden worden.

Geloven= vertrouwen. Op Jezus vertrouwen wat Hij ook zegt. Als Hij zegt: Gaat heen in de gehele wereld, om het Evangelie te verkondigen aan alle creaturen ( Markus 16:15), dan betekend dat men dat moet gehoorzamen. Wie in Jezus geloofd, verkondigen het Evangelie. Wie dat niet doen, zullen niet behouden worden.

Johannes 3:3 Indien iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet begrijpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *