Team-geest in de HEERE.

Eenheid in de Geest, is eenheid in de HEERE.
Er is geen grotere liefde, dat een gelovige zijn naaste liefheeft boven zichzelf. ( heb uw naaste lief als uzelf)

Johannes 17: 6-23

– Ik ( Jezus) heb hun UW ( God) Woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.

– Ik vraag U niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart van het boze.

– Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Heilig hen in UW waarheid; UW Woord is waarheid.

– Gelijkerwijs GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden ( Markus 16:15).

– En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn in waarheid.

– En ik bid niet alleen voor Mijn discipelen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

– Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Eenheid in de Geest, is eenheid in één gedachten.

– En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt; opdat zij volkomen zijn in éénheid, opdat het de wereld bekend is, dat GIJ Mij gezonden hebt, en hen liefheeft, gelijk GIJ Mij lief hebt.

1 Petrus 4:1,2

– Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; om niet meer naar dezelfde begeerlijkheden van de wereld, maar naar de wil van God, de tijd, die over is in het vlees, te leven.

Filippenzen 2:1,2

– Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is van liefde, indien er enige gemeenschap is in de Geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; zo vervult de blijdschap, dat gij eensgezind moogt zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *