De laatste dagen.

2 Timothéüs 3:1-5

– En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden die moeilijk te doorstaan zijn.

– Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkerd, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

– Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van het Evangelie ( de Heilige Geest) verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze soort mensen.

Valse christen worden niet vervolgd, hebben geen zware tijden te verduren om Gods Woord, omdat zij van satan zijn, en niet van Christus.

Johannes 15: 20,21/Matthéüs 5: 11,12

– …Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij God niet kennen, DIE Mij gezonden heeft./

– Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen ( valse woorden spreken, leugens verkondigen), en liegende alle kwaad ( over u en) tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *