Het juk van Christus.

Matthéüs 11: 28-30

– Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Hebreeën 4: 9-11

– Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in ZIJN rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de ZIJNE. Laat dan ons benaarstigen, om in die rust ( 7 dagen per week, 365 dagen per jaar) in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid terugvalt.

1 Korinthe 10:21/ 2 Korinthe 6:14

– Gij kunt de drinkbeker des HEEREN niet drinken, en tegelijkertijd de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des HEEREN, en aan de tafel der duivelen./

– Trekt niet een andere juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en welk gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *