God eist!

Jezus heeft in Gods Autoriteit geboden om het Evangelie te verkondigen aan de goddeloze ongelovigen.

 

1 Timothéüs 6: 12- Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwig leven, tot hetgeen gij ook geroepen zijt ( hetgeen gij aangenomen hebt), en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Deuteronomium 23: 21

– Wanneer gij de HEERE, uw God, een belofte beloofd hebt, gij zult niet vertrekken die te betalen; want de HEERE, uw God, zal zeker dit van u eisen, het zou een zonde van u zijn wanneer gij dit verzuimd.

Als volgeling van Christus, Die uit God gegaan is, moeten wij ongelovigen waarschuwen van Gods komende toorn. Zoals Jezus dat ook deed.

Ezechiël 3: 18

– Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreek niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand terugeisen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *