Gods rechtvaardig oordeel.

Gods oordeel is altijd rechtvaardig, ongeacht wat een mens ook maar zelfs naar eigen inzicht er van maakt. Wanneer de mens geoordeeld wordt, op de oordeelsdag, kan de mens daar niets aan toevoegen om zijn recht te halen, hetzij goed, hetzij kwaad.

Deze oude wereld zal spoedig ten einde lopen. Dan zal God ZIJN oordeel voltrekken, aan goede en boze mensen.

Maleachi 3:5/ Zefanja 3:8

– En IK zal tot u ten oordeel naderen; en IK zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die vals zweren, en tegen degenen, die het loon van de dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en de wees, en de vreemdeling het recht omdraaien, en voor MIJ geen ontzag hebben, zegt de HEERE der heirscharen./

– Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag wanneer IK MIJ opmaak tot de roof; want MIJN oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen MIJN gramschap, de gehele hittigheid van MIJN toorn uit te storten, want dit gehele land zal door het vuur van MIJN ijver verteerd worden.

De tijd is nu werkelijk nabij. Zorg dat uw wandel in de Heer recht is.2 Petrus 3: 10,11- De dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemel met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen van de aarde zullen branden en vergaan, alsook de werken die op aarde zijn, zullen verbranden.- Terwijl dan deze dingen op aarde alle vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in uw heilige wandel en godzaligheid.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *