De Geest der waarheid.

Johannes 13:15/ 1 Johannes 2:4-6

Jezus heeft gezegd:

– Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet./- Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in deze mens is de waarheid niet; maar zo wie Zijn Woord bewaart ( en gehoorzaam is), in deze mens is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. – Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Matth.28:19/ Mark.16:15/ 2 Tim.4:2

Als volgeling van Christus, Die uit God gegaan is, moeten wij ongelovigen waarschuwen van Gods komende toorn.

Ezechiël 33:8/ Jesaja 32:6

– Als IK tot de goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn verkeerde weg af te brengen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen./- Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen de HEERE, om de ziel van de hongerige naar gerechtigheid ledig te laten, en de dorstige ziel naar rechtvaardigheid te doen ontbreken.

1 Johannes 4:6

– Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest der waarheid, en de geest der dwaling.

Degene die de Geest der waarheid hebben, zijn de wijze maagden, die hun olie met hun lampen hebben (Matth.25:1-13), de dwaze maagden hebben de olie niet. Door hun eigenwijsheid, heeft God hun de geest der dwaling gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *